Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Tomt relaterat med fastighet

En tomt kan definieras som en landområde som ska bebyggas eller att en byggnad redan är byggd på marken. Skillnaden mellan tomt och fastighet är att tomten kan ingå i fastigheten men en fastighet är ett mycket bredare begrepp och kan inkludera ett landområde som inte definieras som tomt. Dessa landområden kan vara t.ex. en skogsbruksfastighet eller även en jordbruksfastighet. Till dessa fastigheter kan det dock tillhöra vis del tomt.

Tvärt emot vad många tror är en fastighet inte huset, Attefallshuset eller byggnadstillbehöret som står på fastigheten men de kan tillhöra fastigheten.

Olika sorters tomtmark

Tomt och fastighet

Det finns flera olika sorters tomter och de definieras beroende på vem som äger tomten och hur tomten är belägen.

  • Allmän tomtmark ägs normalt av kommunen där marken är belägen och skall inte utnyttjas så att allmänheten inte kan nyttja marken.
  • Tomtmark ägs av fysiska eller juridiska personer och kan nyttjas på de sätt som tomten är godkänd för.
  • Sjötomten går ner till strandlinjen och ägaren till tomten har ensam nyttjanderätt av tomten ända ner till vattnet.
  • För en strandtomt, till skillnad mot en sjötomt, ar allmänheten rätt att passera över tomten nära strandlinjen.
  • Sjönära tomt är en tomt från vilken det tar mindre än 5 minuter att gå till näraliggande vatten.


Tomträtt för fastigheter

Tomträtt innebär enligt Jordabalken en form av besittningsrätt av en tomt. Tomträtten kan gälla för tomter som ägs av det allmänna och innebär att den som har besittningsrätt kan ha rätt att nyttja eller bebygga tomten.

En tomträtt kan staten eller kommunen dela ut i mellan 25 år och 100 år. Fördelen med tomträtten är att den som har rätt till besittning har ett långt och starkt skydd för sin verksamhet samtidigt som kommunen eller staten inte förlorar ägandet av tomten.