Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Fastighetsskatt

Mer om Fastigheterna

Fastighetsskatt en typ av punktskatt som åligger de som äger en fastighet att betala. Fastighetsskatten baseras på fastighetens värde och ägarförhållande

En fördel, ur statens perspektiv, med skatten på fastigheter är att det är svårt eller i det närmaste omöjligt att komma undan fastighetsskatten oavsett vilka skattmässiga flyktvägar som används.

Fastighetsskatten en del av boendekostnaden

Fastighetsskatten har förändrats mycket de senaste åren och eftersom fastighetsskatten räknas in i fastighetens boendekostnad så visar statistiken på att om fastighetsskatten sänks kraftigt höjs huspriset.Skattesatsen förändras

Skattesatsen har förändrats och den skatteindrivande parten har växlat under åren mellan främst kommunen och staten. Innan den senaste skattereformen tog staten 1% av taxeringsvärdet på fastigheten vilken normalt skulle vara 75% av marknadsvärdet på fastigheten.

I den senaste skattereformen 2008 beslutades att fastighetsskatten ska vara kommunal angelägenhet och vara högst 0.75% av taxeringsvärdet för villor (dock högst 6000 kr/år) och 0.40% för lägenheter (dock högst 1200 kr/år)