Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Fastighetskvarter och kvarter

Kvarter

Ett kvarter inom fastighetsrätt är en samling av sammanhängande fastigheter som antingen kan vara bebyggda eller obebyggda. Benämningen kvarter kommer från latinets quartus som betyder fjärde eftersom många mindre städer eller legionärs uppställningar var uppdelade i fyra delar som skiljdes år av en större gata eller väg.

Från detta uttryck kommer även kvarter (mil), en kvart (klocka) eller att kvarta (sova/vila).Kvarter i städer

Även om städerna växte till men än fyra kvarter som behålls benämningen kvarter. Normalt begränsas ett kvarters utbredning av fyra gator vilken fortfarande då relaterar till quartus.