Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Bilda och sälja fastigheter

För att bilda eller sälja en fastighet går det att ta hjälp av en fastighetsmäklare.

Sälja fastigheter

För att sälja eller överlåta en eller flera fastigheter måste ett antal regler följas för att fastighetsaffären ska vara gdkänd. Detta regler för fastighetsöverlåtelse är enligt Jordabalken:

  • En skriftlig överlåtelsehandling rörande fastighetsförsäljnigen ska finnas.
  • Tidigare ägare och blivande ägare av fastigheten ska signerat överlåtelsen.
  • Priset för fastighetstransaktionen ska vara nedskriven.
  • Ansökan om fastighetsförsäljningen ska vara inskriven i kommunens fastighetsregister

Normalt vid försäljning av fastigheter används en mäklare som dels ombesörjer allt administrativt runt fastighetsöverlåtelsen men även hjälper säljaren och köparen av fastigheten att hitta varandra.

Att deklarera en fastighetsförsäljning är inte speciellt enkelt och dessutom gör privatpersoner det väldigt sällan. Rekommenderat är att alltid använda sig av deklarationshjälp när det är dags att deklarera fastighetsförsäljningen.

Bilda en fastighet

Mer om Fastigheterna

För att bilda en ny fastighet måste en fastighetsbildningsförrättning ske. De som kan mäta upp och genomföra en ny fastighetsbildning är Kommunlantmäterier eller Lantmäteriet.

De formen av ny fastighetsbildning som kan förekomma är:

  • Avstyckning eller delning av en fastighet
  • Klyva en fastighet och dela upp en fastighet mellan de tidigare ägarna
  • Slå ihop fastigheterna