Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet i landet som samla in, administrera och tillhanda geografisk information, fastighetsinformation och utveckla geografiska informationssystem, GIS, till nytta för andra svenska myndigheter och invånare.

Lantmäteriet har ett mycket stort och även gammalt kartarkiv med över 500 000 kartor och de första är producerade redan på 1600-talet. De flesta kartor är inskannade och finns tillgängliga på internet.

Lantmäteriet är också den förvaltningsmyndighet i Sverige som ansvarar för fastighetsregistret där allt information om alla fastigheter finns samlad.Bra kartor från Lantmäteriet

Mer om Fastigheterna

Lantmäteriet producerar och tillandahåller mycket bra och uppdaterade kartor till allmänheten, både i pappersformat och elektroniska format, t.ex. till GPS:er. De vanligaste kartorna från Lantmäteriet är:

  • Skala 1:12 000 - Fastighetskartan som har gula kartramar
  • Skala 1:50 000 - Fjällkartan som har lila ramar
  • Skala 1:50 000 - Terrängkartan som är topografisk och har gröna ramar
  • Skala 1:100 000 - Vägkartan som använder blå ramar
  • Skala 1:100 000 - Fjällkartan över vissa större områden
  • Skala 1:250 000 - Överskitskartan som är röd i kanterna

Det går också att specialbeställa kartor från Lantmäteriet utifrån era specifika önskemål.