Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Fastigheter

Fastigheterna

Fastighet är ett samlingsbegrepp för många olika typer av egendomar. En fastighet kan vara ett landområde utan byggnader men fastigheten kan också vara bebyggd men en gård, hus, verkstadslokal eller villa. Fastigheten kan även vara ett våtområde med djupt eller grunt vatten.

Normalt menas benämningen fastighet för huset eller byggnaden men en fastighetsmäklare säljer även obebyggda tomter.

Samfälligheter

En samfällighet är ett gemensamt ägande av flera fastigheter i ett område. Många områden kan ha en vägsamfällighet vilket innebär att alla fastigheterna som är kopplade till den samfälligheten har rättigheter och skyl
Olika fastigheter kan ha olika antal andelar i en samfällighet och därmed också olika betalningsansvar. En samfällighet kan också reglera vattenrättigheter och rätten till strandlinje.

Avgränsningar av fastigheter

En fastighet kan begränsas på flera sätt. På marken kan fastighetsgränserna markeras med så kallande råmärken, ofta stålrör djup nedslagna i marken.

En fastighets gränser kan också begränsat även i höjdled som t.ex. en lägenhet i ett flervåningshus.

Ifall det finns vatten i anslutning till fastigheten så går en fastighetens gränser 300 meter ut från strandlinjen men där djupet är mer än 3 meter så stannar fastighetsgränsen där.Ingår i en fastighet

Ifall du köper en fastighet som ingår alla fast byggnader och den utrutning som är fast monterar i dessa byggnader. Det viktiga är att du och motparten i fastighetsaffären kommer överrens om vad som ska ingå i fastighetsköpet.

Ingår ej i fastigheten

Föremål och utrustning som inte ingår i fastighetsaffären:

 • Dubbletter av nycklarna till fastigheten
 • Lösa möblereller utanpåliggande persienner
 • Reservdelar till fast monterad utrustning
 • Lampor som en är fastskruvade i taket eller väggarna
 • Redskap, verktyg
 • Bilar, traktorer, lastbilar eller andra fordon

Föremål som ingår i fastighetsaffären

Följande föremål ingår oftast i fastigheten vid försäljningen:

Fastigheterna
 • Alla träd och buskar
 • Alla fast monterad skåp och hyllor som t.ex. hatthyllor, garderober, köksskåp, m.m.
 • Kyl & Frys
 • Värmepannor, värmepumpar och värmeväxlare
 • Dörrar, fönster och trappor
 • Ventilationssystem och fast monterade lysrörarmaturer
 • Takpannorna ingår i fastigheten även om det inte är fast monterade på taket.

Fastighetsbeteckning

Alla fastigheter har en fastighetsbeteckning och alla fastigheterna i en kommun har olika fastighetsbenämningar. Fastigheterna benämns med ett namn som kan vara relaterat till fastighetens ursprungliga namn, (gäller ofta för t.ex. gårdar).

Eftersom alla fastigheterna i en och samma kommun ska ha olika beteckningar så läggs det ofta på en siffra som betecknar enhetsblock. Denna beteckning kan t.ex. vara Stenungsund Stenen 2. När eller om fastigheten delas upp får de nya fastigheterna beteckningen Stenen 2:1 respektive Stenen 2:2.