Fastigheterna - En hel del rörande fastigheter

Lagfart för fastigheter

Mer om Fastigheterna

Lagfart är ett bevis på att en person äger en fastighet. I samband med ett köp eller överlåtelse av en fastighet skriver säljaren och köparen på överlåtelsehandlingarna och skickar in dessa för att begära lagfart.

Ofta ligger det i köparens intresse att lagfarten skickas in snarast till lantmäteriet. Inga fastighetsöverlåtelser är giltiga utan att de registreras genom en lagfart.Uppgifter som ska skickas in i samband med lagfart

För att ansöka om lagfart är det ett antal saker som måste skickas in och falla på plats.

  • Fastighetsbeteckningen ska vara helt korrekt i lagfartsansökan, Kommun, Fastighetsbeteckning och Nummer på fastigheten.
  • Hur stor del av fastigheten som överlåts ska defineras.
  • Säljare respektive köpare ska definieras tydligt.
  • Både säljare och köpare ska underteckna ansökan om lagfart.
  • Om det finns flera nuvarande ägare eller indirekta ägare ska dessa också underteckna lagfarten, t.ex. maka/maka som har del i fastigheten.
  • Säljarens/säljarnas namnteckningar ska bevittnas av 2 oberoende individer.
  • Köpeskillingen för fastigeten ska anges i lagfartsansökan.

Kostnaden för att få igenom en lagfart är en relativt stor kostnad och alla som köper en fastighet är inte medvetna om att kostnaden för för lagfarten tillkommer vid köp av en fastighet. Lagfartskostnad är en typ av stämpelskatt som motsvarar 1.5% av köpeskillingen samt en mindre del expeditionsavgift. Detta innebär en extra kostnad på 45 000 kronor för en vill apå tre miljoner kronor.